Gương Mặt Sinh Viên Đại Học Greenwich Việt Nam

Đại Học Greenwich > Hoạt Động Sinh Viên > Gương Mặt Sinh Viên Đại Học Greenwich Việt Nam

Susan Jensen, PhD

Assistant Professor

– PhD, Accounting, University of Washington
– MBA, University of Oregon

More Detail

Steve Cook, PhD

Adjunct Professor

– PhD, Accounting, Virginia Tech
– MS, Accounting, University of Houston

More Detail

Angelina Jones, PhD

Assistant Professor

– PhD, Accounting, Cornell University
– BMS, Operations Research, Federal University of Rio

More Detail

Bruce Willis, PhD

Adjunct Professor

– M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco
– Ph.D., Accounting, University of North Texas

More Detail

Albert Coman, PhD

Assistant Professor

– MBA, Saint Mary’s University
– PhD, Accounting, Finance minor, Texas A&M University

More Detail

Nguyễn Trang Quỳnh Như

Sinh viên xuất sắc nhất kỳ Summer 2019

Sinh viên ngành Quản trị kinh doanh

More Detail

Trần Thị Gấm

Sinh viên hoạt động phong trào xuất sắc kỳ Summer 2019

Sinh viên ngành Thiết kế đồ hoạ

More Detail

Lê Tam Triều Dâng

Gương mặt đại diện tài năng của sinh viên Đại học Greenwich

More Detail

Nguyễn Thị Phương Loan

Gương mặt xuất sắc Đại học Greenwich

More Detail

Join Special Event
Accounting Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more