Đại học Greenwich

Học phí

Quy định về học phí của trường Đại học Greenwich

Đại học Greenwich

Học phí

Quy định về học phí của trường Đại học Greenwich.

Bảng chi tiết học phí chính thức của trường đại học Greenwich được cập nhật từng năm.

Trường đại học Greenwich trân trọng thông báo các mức học phí áp dụng cho sinh viên năm 2021, học phí trường đại học Greenwich như sau:

Học phí

Số tiền (VNĐ)

 Phí đăng ký nhập học

1 SV/1 lần

        4,600,000

 Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành QTKD

 1 kỳ 

27,130,000

 Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành CNTT

1 kỳ

25,130,000

 Học phí 5 kỳ học chuyên ngành đầu tiên – ngành TKĐH

1 kỳ

25,130,000

 Học phí kỳ OJT

1 kỳ

18,000,000

 Học phí 3 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành QTKD

1 kỳ

36,420,000

Học phí 2 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành CNTT

1 kỳ

54,630,000

Học phí 3 kỳ học chuyên ngành cuối – ngành TKĐH

1 kỳ

36,420,000

* Học phí tiếng Anh 

Học phí

Đơn vị tính

Số tiền(VNĐ)

Học phí Tiếng Anh dự bị (*)

1 cấp độ

     10,450,000

(*) Sinh viên được làm bài kiểm tra trình độ tiếng Anh đầu vào khi nhập học, được xếp lớp phù hợp theo kết quả đạt được. Sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 6.0 trở lên hoặc tương sẽ được vào học thẳng giai đoạn chuyên ngành.

Quy định về thay đổi học phí

Học phí có thể thay đổi (tăng/giảm) trong quá trình học tập, nhưng không thay đổi quá 10%/năm. Trường đại học Greenwich sẽ niêm yết cụ thể khi có thay đổi.

Cách thức nộp

Sinh viên có thể nộp các khoản phí khi nhập học trực tiếp tại các Văn phòng tuyển sinh của trường Đại học Greenwich hoặc nộp vào tài khoản của trường.

Thông tin tài khoản ngân hàng của trường Đại học Greenwich:

Tại Hà Nội:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG VIETCOMBANK

 • Số tài khoản : 0491000134882
 • Tên tài khoản : Trường Đại học FPT
 • Địa chỉ: Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Thăng Long – HN
 • Nội dung nộp tiền: [F2G HN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

 (Ví dụ: F2G HN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)   

Tại TP Đà Nẵng

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIENPHONGBANK

 • Số tài khoản: 0355 7714 604
 • Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Đà Nẵng
 • Địa chỉ: Ngân hàng Tienphongbank – Chi nhánh Đà Nẵng
 • Nội dung nộp tiền: [F2G DN] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

 (Ví dụ: F2G DN Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456)

Tại TP. Hồ Chí Minh:

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIENPHONGBANK

 • Số tài khoản: 2020 9090 008
 • Tên tài khoản: Phân hiệu trường Đại học FPT tại Thành phố Hồ Chí Minh
 • Địa chỉ: Ngân hàng TMCP Tiên Phong – CN Hồ Chí Minh
 • Nội dung nộp tiền: [F2G HCM] Nộp học phí cho [Tên sinh viên] [Số điện thoại người chuyển]

 (Ví dụ: F2G HCM Nộp học phí cho Vũ Ngọc Trung – 0904123456) 

Tại Cần Thơ

 • Số tài khoản: 09098788104
 • Địa chỉ: Ngân hàng TMCP Tien phong – chi nhánh Cần Thơ
 • Nội dung nộp tiền: FGW_MSSV_Họ và tên SV_Học phí môn/level_SDT người chuyển

(Ví dụ: FGW 19300 Lâm Lan Anh Đóng học phí ghi danh + HP 01 Level Tiếng Anh 0932205405)