Sự Kiện Đại Học Greenwich Việt Nam

Đại Học Greenwich > Tin Tức & Sự Kiện > Sự Kiện Đại Học Greenwich Việt Nam

Sự kiện

[HN] SPEED UP 2020
10Jun

[HN] SPEED UP 2020

12:00 am - 11:59 pmFPT Greenwich cơ sở 2
[HN] WORLD ENVIRONMENT DAY: Zero Plastic - Save The Planet
04Jun

[HN] WORLD ENVIRONMENT DAY: Zero Plastic – Save The Planet

12:00 am - 11:59 pmĐại Học Greenwich cơ sở Hà Nội
[HN] Talkshow: Kỹ năng thích nghi với sự thay đổi
02Jun

[HN] Talkshow: Kỹ năng thích nghi với sự thay đổi

2:00 pm - 6:00 pmĐại Học Greenwich cơ sở Hà Nội
[HN] "CO-WICH" 4.0
01Apr

[HN] “CO-WICH” 4.0

12:00 am - 11:59 pmĐại Học Greenwich cơ sở Hà Nội

Join Special Event
Accounting Open House
Get real experience in our campus
start in 16 August 2020


Click to see more