Hành trình đi tìm giá trị của chiếc kẹp giấy

Tag

Hành trình đi tìm giá trị của chiếc kẹp giấy
02
Aug

Hành trình đi tìm giá trị của chiếc kẹp giấy

Ngày 31/7, những thủ lĩnh tương lai của Khối liên kết Quốc tế (FAI) đã có một ngày rong ruổi khắp các ngõ hẻm của Hà Nội để hoàn thành “Thử thách kẹp giấy”: bằng tài thuyết phục, tìm cách đổi chiếc kẹp giấy bình thường lấy vật có giá trị hơn.
Xem chi tiết